Апартамент без муха - прозорците се отварят на сянка

Мухите са привлечени от топлите слънчеви прозорци. Така че - и прозорците! Ако слънцето се е „придвижило“, можете да отворите сега легналия в прозореца на сянката отново.

Ако през лятото не бях вкъщи през деня, единственият отворен прозорец за мен беше прозорецът на спалнята ми със север, защото това винаги е на сянка.

Намерих върха в стара книга за домакинството, опитах това лято - и имах напълно безкомпромисен апартамент.

Сменят дограмата на сградата на община Шумен | Август 2020